top of page

דיווחי ייצור עם

Integral Operator

מערכת Integral מקבלת דיווחים אוטומטיים מהמכונות ברצפת הייצור. המערכת מקבלת מידע על מצב המכונות ומידע נוסף לפי היכולת של המכונה והדרישה של המפעל.

מודול Integral Operator הינו מודול משלים שאיתו מדווח העובד דיווחים שלא ניתן לקבל בצורה אוטומטית.

המערכת מתממשקת למערכת הERP במפעל, מקבלת מידע על פקודות עבודה ועוד פרמטרים דרושים ומאפשרת דיווח פשוט וידידותי של כל האלמטים שיש לדווח בתהליך הייצור:

דיווח סיבות עצירה

עם Integral Operator שמזהה בצורה אוטומטית את העצירות של המכונה, ניתן לתת סיבת עצירה לכל העצירה שהתקבלה. סיבות העצירה נמשכות מרשימה מוגדרת מראש או מרשימה המנוהלת בERP של המפעל. המפעיל בוחר את המכונה הרלוונטית, בוחר את זמן העצירה ובוחר את סיבת העצירה. כאן, בניגוד לדיווח ישירות לERP, הדיווח על העצירה הוא אמיתי ומדוייק שכן המערכת מראה מתי הייתה העצירה ומבקשת את הסיבה בניגוד לדיווח במערכת הERP בו המפעיל משער מתי וכמה זמן התרחשה העצירה.

בIntegral Data Collection ניתן לצפות בדו"חות אודות סיבות העצירה עם סינון לפי סיבת עצירה, מכונה/מחלקה/מרכז עבודה/מבנה 

דיווח תוצרים

בדיווח תוצרים המפעיל בוחר מכונה והמערכת מזהה לבד על איזה פקודת עבודה הוא עובד כרגע ומאפשרת דיווח של תוצרים. במידה והמפעיל מעוניין לדווח על תוצרים פסולים הוא יבחר סיבת פסילה מתוך רשימה. לעתים העובד מעוניין לדווח על תוצרים מפקודות עבודה קודמות, אל דאגה, באפשרותו לשנות את הפקודת עבודה. המערכת מאפשרת בחירה בין פקודות עבודה שהתרחשו ב48 שעות האחרונות (הגדרה זו ניתן לשנות על פי דרישת המפעל)

בנוסף המערכת מאפשרת לדווח על יתר פעולות בתהליך הייצור:

  • כיוונים

  • תקלות

  • השבתות מתוכננות

  • החלפת פק"ע/פעולה

  • עצירות בכיוון

  • תחזוקה

כמו כן ניתן להוסיף דיווחים ע"פ דרישה.

bottom of page