top of page

מ.י.ר בע"מ

ניהול תחזוקה עם

Integral Maintenance

עם Integral Maintenance ניתן לבצע תכנון תחזוקה למכונות על פי סוג המכונה

Integral Maintenance מנתחת את המידע ומציגה אותו בצורה ברורה על מנת שיהיה ניתן לשפר בצורה קלה את עבודת התחזוקה במפעל, המערכת מציגה נתונים כגון:

  • תדירות תקלות במכונות

  • משך זמן טיפול תחזוקה למכונות לעומת משך זמן תקן לטיפול

  • תקלות נפוצות

  • מידע בזמן אמת על טיפולים פתוחים וסטטוס שלהם

תחזוקת שבר

השימוש בIntegral Maintenance כחלק מIntegral Platform מאפשר עבודה נוחה וקלה ממערכת אחת לכל אחד מבעלי התפקידים. מפעיל המכונה שנתקל בתקלה ידווח על התקלה עם Integral Operator, בה הוא מדווח את שאר דיווחי הייצור. המערכת מזהה אוטומטית במידה והמכונה בעצירה, ובמידה והמכונה מדווחת על כך אז גם את ההודעה שהמכונה דיווחה. המפעיל יכול לבחור את תאור התקלה מתוך רשימה תקלות קבועות. ברשימה זו ניתן לשנות את השפה על מנת לאפשר צורת עבודה נוחה למפעילים שונים בעלי שפה שונה כגון: עברית, רוסית, ערבית ועוד לפי הגדרת המפעל.

מרגע שדווח על תקלה המערכת מציגה בIntegral Datacollection את מצב המכונה כתקלה וכן פרטים על התקלה. מנהל האחזקה מקבל התראה על כך ומגדיר טכנאי לטיפול. כל המידע על כל התהליך נשמר, מעובד ומוצג לבעלי התפקידים הרלוונטיים כך שיהיה ניתן לתחקר ולהשתפר.

מודולים נדרשים: Integral Users, Integral Operator

מודולים משלימים: Integral Datacollection

bottom of page